รายงาน::ตรวจสอบ อาจมีการบันทึกค่าความดันผิดพลาด

 แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองแม่ฮ่องสอน1619500.00
ขุนยวม509820.04
ปาย1577590.06
แม่สะเรียง941440.04
แม่ลาน้อย845100.00
สบเมย1100640.04
ปางมะผ้า791510.01