รายงาน::ตรวจสอบ มีการนำคนป่วยทั้ง 2 โรคมาคัดกรอง DM HT

 แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองแม่ฮ่องสอน18402510.28
ขุนยวม811680.10
ปาย117487556.43
แม่สะเรียง1815930.02
แม่ลาน้อย1303600.00
สบเมย13682180.13
ปางมะผ้า605230.05