รายงาน::ตรวจสอบ Type area 1,3 ซ้ำซ้อนระหว่างหน่วยบริการ

 แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองแม่ฮ่องสอน33789378811.21
ขุนยวม169383281.94
ปาย234583381.44
แม่สะเรียง387295891.52
แม่ลาน้อย290189593.30
สบเมย327821700.52
ปางมะผ้า119291771.48