รายงาน::ตรวจสอบ มีการได้รับวัคซีนที่ไม่มีรหัสมาตรฐานกลาง

 แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองแม่ฮ่องสอน1684570.04
ขุนยวม8055310.38
ปาย1448970.05
แม่สะเรียง1830110.01
แม่ลาน้อย1117320.02
สบเมย20073280.14
ปางมะผ้า835700.00