รายงาน::ตรวจสอบ คนไทยได้รับวัคซีน แต่มี CID ไม่ถูกต้อง

 แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองแม่ฮ่องสอน168451510.90
ขุนยวม8055270.34
ปาย14489830.57
แม่สะเรียง18301830.45
แม่ลาน้อย11173200.18
สบเมย200735492.74
ปางมะผ้า8357250.30