รายงาน::ตรวจสอบ มีการได้รับวัคซีนแรกเกิด HBV1 อายุเด็กมากกว่า 60 วัน

 แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองแม่ฮ่องสอน38220.52
ขุนยวม30672.29
ปาย39910.25
แม่สะเรียง1094191.74
แม่ลาน้อย23941.67
สบเมย5969015.10
ปางมะผ้า19410.52