รายงาน::ตรวจสอบ ได้รับวัคซีนแรกเกิด BCG อายุมากกว่า 1 ปี

 แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองแม่ฮ่องสอน18252.75
ขุนยวม31861.89
ปาย39100.00
แม่สะเรียง1226262.12
แม่ลาน้อย22310.45
สบเมย8239411.42
ปางมะผ้า230208.70