รายงาน::ตรวจสอบ มีการได้รับวัคซีนก่อนวันเกิดในเด็กอายุน้อยกว่า 16 ปี

 แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองแม่ฮ่องสอน53910.19
ขุนยวม15300.00
ปาย529163.02
แม่สะเรียง133940.30
แม่ลาน้อย52010.19
สบเมย882465.22
ปางมะผ้า351113.13