รายงาน::ตรวจสอบ ความไม่เชื่อมโยงระหว่างแฟ้ม EPI กับ PERSON

 แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองแม่ฮ่องสอน168451120.66
ขุนยวม805560.07
ปาย1448910487.23
แม่สะเรียง183011630.89
แม่ลาน้อย1117350.04
สบเมย20073507625.29
ปางมะผ้า8357690.83