รายงาน::ตรวจสอบ ตรวจสภาวะทันตสุขภาพแต่ละประเภท

 แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองแม่ฮ่องสอน105130.29
ขุนยวม17200.00
ปาย49920.40
แม่สะเรียง19710.51
แม่ลาน้อย245000.00
สบเมย23600.00
ปางมะผ้า3425.88