รายงาน::ตรวจสอบความไม่เชื่อมโยงระหว่างแฟ้ม ANC กับ PERSON

 แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองแม่ฮ่องสอน651100.00
ขุนยวม193500.00
ปาย45431603.52
แม่สะเรียง8139120.15
แม่ลาน้อย412830.07
สบเมย5251163631.16
ปางมะผ้า282420.07